Posted on Jätä kommentti

Ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä?

Oletko joskus miettinyt ovatko tekemäsi asiat ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä? Miten tämä liittyy mindfulnessiin? Liittyykö se? Lue tämä juttu, niin asia selviää!

Lue mindfulnessista.

Ystävänpalveluksia…

Sinulta pyydetään palveluksia, rahaa tai tavaroita lainaksi, apua siihen ja apua tähän. Ovatko nämä ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä?

Sinä autat. Sinä lainaat. Muutat omia suunnitelmiasi voidaksesi rientää apuun, kun ystävät pyytävät. Siirrät tai perut menosi, kun ystäväsi tarvitsee autoasi lainaksi. Siirrät ostosta tai karsit rahanmenoa, jotta voisit lainata rahaa ystävällesi.

Joskus sinua harmittaa tai elämääsi hankaloittaa oman menon siirtäminen tai peruminen. Joskus olet oikeasti rahapulassa, kun lainaat rahaa ystävälle, vaikka tiedätkin, että takaisinmaksu tulee viipymään. Autat silti. Koska ystävää on autettava. Koska olet hyväsydäminen. Koska et osaa sanoa ei.

… vai hyväksikäyttöä

Pyydät ystävältä apua johonkin, tai tarvitset lainaksi rahaa tai autoa. Hän ei ehdi. Hänellä ei ole rahaa lainata. Hän tarvitsee autoa itse juuri silloin, koska…

Vastavuoroisuus ei toteudu.

Ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä

Onko jatkuva avun, palvelusten ja lainan pyytäminen ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä?

Missä kulkee raja?

”Tilaisuus tekee varkaan”, sanotaan. Se pätee paitsi rahaan ja tavaroihin, myös palveluksiin.

Jos joku on aina valmis auttamaan ja lainaamaan, ystävyyssuhde alkaa helposti muodostua tilaisuudeksi, joka tekee varkaan. Siis hyväksikäytöksi. Kun joku on höveli auttamaan, häntä hyödynnetään. Hyödyntäminen voi olla tiedostamatonta: ystäväthän auttavat – tai tiedostettua: Matti/Maija lainaa varmasti, Matti/Maija tulee varmasti auttamaan.

Pahimmillaan hyväksikäyttö voi olla todella räikeää ja moni ystäväpiirissä harrastaa sitä. Asiasta voidaan jopa puhua suoraan hyväksikäytetyn selän takana.

Ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä

Raja lienee siinä toteutuuko vastavuoroisuus. Saatko lainaa/apua/palveluksia kun itse niitä tarvitset? Ovatko ystävät ystäviä myös silloin kun eivät tarvitse apuasi? Ottavatko he yhteyttä kysyäkseen mitä sinulle kuuluu? Pyytävätkö he sinua mukaan menoihin silloinkin, kun eivät tarvitse sinua esimerkiksi autokuskiksi? Jos he eivät ota sinuun yhteyttä muutoin kun jotain pyytääkseen, sinun on aivan perusteltua miettiä: onko tämä ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä?

Tietysti voidaan esittää ja tulee esittää kysymys: mitä ystävyys tarkoittaa? Ystävä ei käytä hyväksi. Ystävyydeksi kuitenkin helposti kutsutaan ja mielletään myös aitoa ystävyyttä pinnallisempia kaverisuhteita.

Tunnistatko tilanteen?

Oletko aina ollut sellainen, jolta on helppo saada apua ja lainaa? Teetkö sen siksi, että koet lojaalisuutta ystäviä kohtaan vai siksi, että haluat hyväksyntää?

Tunnistatko itse, jos kyse on hyväksynnän hakemisesta?

ystävänpalvelus vai hyväksikäyttöä - lokki yksin kivellä
Pelkäätkö jääväsi yksin? Kuva Pia Sivén

Ehkä olet alitajuisesti epävarma itsestäsi ja tiedostamattasi suostut kaikkeen ystävien pyytämään, koska et usko, että sinusta muuten pidettäisiin. Olet sisimmässäsi epävarma itsestäsi, et arvosta itseäsi etkä usko, että kukaan voisi sinua arvostaa ja olla ystäväsi. Ostat ystäviä.

Nyt tulee mindfulness mukaan.

Harkittuja päätöksiä ja reaktioita mindfulnessin ansiosta

Jos olet sisimmässäsi epävarma itsestäsi ja tiedostamattasi haet toisilta hyväksyntää suostumalla aina heidän tarpeisiinsa, toimit eräänlaisella automaatiolla. Suostut pyyntöihin harkitsematta niistä kieltäytymistä tai edes niiden kyseenalaistamista, koska se on mieleesi rakentunut automaatio.

Automaation tunnistaminen ja tilanteisiin harkiten ja järkevästi reagoiminen onnistuu, kun olet oppinut mindfulnessin avulla tunnistamaan oman mielesi ajatuskulkuja ja kehosi reaktioita. Voit suhtautua tilanteisiin menemättä mukaan mielestäsi tuleviin automaattisiin ajatusketjuihin ja antamatta niille valtaa.  Voit harkiten suhtautua pyyntöihin ja sanoa ei silloin, kun ne ovat ristiriidassa oman etusi kanssa.

Näin pääset irti hyväksikäyttäjien otteesta. Myös aidolle ystävälle voi ja kannattaa sanoa ei, jos se on sinulle itsellesi parempi ratkaisu sillä hetkellä. Jos et arvosta itseäsi ja huolehdi omista tarpeistasi, ei elämänlaatusi ole niin hyvää kuin se voisi olla. Jossain sisällä mielessäsi se kalvaa hyvinvointiasi.

Kolmivaiheinen hengitysharjoitus opettaa reagoimaan harkiten

Mindfulnessin meditaatioiden myötä sinussa tapahtuu myönteisiä muutoksia psyykessä sekä kehossa. Näiden muutosten ansiosta sinulla on paremmat valmiudet esimerkiksi stressinhallintaan, rentoutumiseen ja keskittymiseen ja koet elämäsi ja ihmissuhteesi tyydyttävämpinä.

Myönteiset vaikutukset tulevat elämääsi ajan mittaan säännöllisten meditaatioiden myötä. Myönteisten asioiden ottamista käyttöön arjen tilanteissa auttaa ns. kolmivaiheinen hengitysharjoitus. Sitä kutsutaan myös kolmen minuutin hengitysharjoitukseksi, sillä joidenkin ohjeiden mukaan jokaiseen vaiheeseen käytetään minuutti. Kun olet tottunut käyttämään tätä menetelmää, pystyt tekemään sen lyhyemmässä ajassa ja toisaalta, jos sinulla on aikaa, niin voit hyvin käyttää siihen pidemmän ajan.

Hengitysharjoitus on hyödyllinen kun kohtaat vaikean tilanteen ja haluat reagoida siihen harkitusti sen sijaan, että noudattaisit automaattista reaktiotapaasi. Tilanne on samankaltainen tässä kirjoituksessa käsitellyn ystävänpalveluksia vai hyväksikäyttöä -tilanteen kanssa.

Mindfulnessin harjoittamisen myötä tietoisuustaitosi kehittyvät ja itsetuntemuksesi kasvaa. Se auttaa sinua tunnistamaan itsessäsi mikäli alitajuisesti haet hyväksyntää antamalla hyväksikäyttää itseäsi. Kun tunnistat tällaisen tilanteen, voit kolmivaiheisen hengitysharjoituksen avulla harkita miten menettelet. Voit oppia sanomaan ei silloin kun se on sinulle itsellesi hyväksi.

Tutustu kolmivaiheiseen hengitysharjoitukseen tästä. Klikkaa kuvaa, niin harjoituksen ohjevideo aukeaa.

Kun tietoisuustaitosi kehittyvät mindfulnessin harjoittamisen myötä, opit olemaan itsellesi lempeä ja itsetuntosi ja itsearvostuksesikin kehittyvät. Et tarvitse sellaista ystävien hyväksyntää, joka perustuu vain hyväksikäyttöön.