Mindfulness

Mitä on mindfulness? Lyhyesti: mindfulness on hyväksyvää, tietoista ja tiedostavaa läsnäoloa. Mindfulness on kasvaneen psyykkisen keskittyneisyyden, tietoisuuden ja avoimuuden tila. (Mindfulness is a mental state of increased focus, heightened awareness and openness.) Mindfulnessin tietoisuustaidot auttavat löytämään tasapainoisen, hyväksyvän elämänasenteen.

Lue 8 faktaa: miksi mindfulness sopii juuri Sinulle!

Läsnäolo hetkessä on luontonautintoa

Tietoisen läsnäolon meditaation juuret ulottuvat yli 2 500 vuoden takaiseen itämaiseen filosofiaan. Menetelmien länsimainen soveltaminen sai vauhtia 1970-luvulla, kun Jon Kabat Zinn alkoi soveltaa tietoisuustaitoja stressinhallintaohjelmassa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Viime vuosina mindfulnessin suosion kasvu on ollut huimaa. Sitä sovelletaan laajasti terveydenhoidossa, sosiaalityössä, koulutuksessa ja liike-elämässä.

Tietoisuustaidot auttavat elämänhallinnassa

Menneiden asioiden murehtiminen tai tulevasta huolehtiminen on meille tyypillistä. Samalla unohdamme kiinnittää huomiomme tähän hetkeen, jota elämme.

Mindfulnessin tietoisuus- ja läsnäolotaitojen ansiosta opimme keskittymään tähän hetkeen, sen havainnointiin, kokemiseen ja hyväksymiseen.

Tietoisesti läsnäolevana voit valita mihin suuntaat huomiosi, pääset irti asioiden automaattisesta tulkinnasta ja voit valita tilanteeseen sopivan reaktion harkiten.

Mindfulness parantaa elämisen laatua

Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo auttaa vähentämään stressiä, poistamaan ahdistusta ja pelkoa sekä löytämään iloa ja rauhaa elämään. Akuutissa tilanteessa voit saada nopeasti apua mindfulnessharjoituksista ja pidemmällä aikavälillä mindfulnessin harjoittaminen auttaa sinua uudenlaisessa elämänhallinnassa.

Kun aloitat mindfulness-harjoitukset, et voi odottaa vaikutusten näkyvän välittömästi. Vaikutukset tulevat säännöllisten tietoisuustaitoharjoitusten myötä ajan kanssa.

Huomaat ennen pitkää elämänasenteesi muuttuneen hyväksyvämmäksi ja olet itseäsi ja muita ihmisiä kohtaan lempeämpi. Hallitset itsesi paremmin ja elämä tuntuu tasapainoisemmalta. Elämänhallintasi on parantunut ja itsetuntemuksesi kehittynyt.

Mindfulness vaikuttaa myönteisesti aivoihin

Tutkimuksessa, jossa verrattiin magneettiresonanssikuvauksella (MRI) meditoijien ja ei-meditoijien aivoja, todettiin meditoijien aivoissa vähemmän iän mukanaan tuomaa aivojen surkastumista, kuin ei-meditoivien henkilöiden aivoissa. (Luders, E., Cherbuin, N., & Kurth, F. (2014). Forever young (er): Potential age-defying effects of long-term meditation on gray matter atrophy. Frontiers in Psychology, 5, 1551.)

Aivotutkimukset ovat osoittavat, että säännölliset mindfulness-harjoitukset vaikuttavat paitsi aivojen toimintaan, myös aivofysiologiaan.

Säännöllisen meditaation on todettu:

  • vähentävän stressiin reagoimista ja nopeuttavan stressistä palautumista
  • kehittävän metakognitiivisia taitoja (muisti, oppiminen, ajattelu, havaitseminen, tarkkaavaisuus, luovuus, ongelmanratkaisukyky)
  • parantavan tunnetaitoja

Meditaation vaikutuksista kirjoittaa mm. Riitta Luukkainen-Markkula Psykologialehden artikkelissa Meditaation neuropsykologiaa.

Aivojen rakenteessa meditaation vaikutukset voidaan todeta harmaan aivoaineen tiheyden muutoksina tietyillä aivojen alueilla. (Hölzel BK – Carmody J – Vangel M – Congleton C – Yerramsetti SM – Gard, T – Lazar SW)

pilvet taivaalla, mindfulness auttaa näkemään kauneuden
Koe hetket ja nauti niistä

Tietoiseen läsnäoloon perustuvan meditaation hyödyt

Monet psykologiset tutkimukset osoittavat säännöllisesti meditoivien ihmisten olevan keskimääräistä onnellisempia ja tyytyväisempiä. Hyvän olon lisäsi meditaatiolla on todettu olevan myös huomattava lääketieteellinen vaikutus. Säännöllisen meditaation ansiosta:

  • ahdistus, masennus ja ärtyneisyys vähenevät
  • muisti paranee ja reaktioaika nopeutuu
  • henkinen ja fyysinen kestävyys paranevat
  • pitkäaikaisen stressin oireet vähenevät
  • kroonisen kivun vaikutukset lieventyvät
  • alkoholi- ja huumeriippuvuus vähenevät
  • immuunijärjestelmä vahvistuu

Tiedostavasta läsnäolosta ja sen vaikutuksista löydät myös Päivien väri -etusivulta sekä blogiteksteistä.